Veelgestelde vragen


Hieronder volgen, in het kort, de belangrijkste zaken* die u moet weten over motorrijtuigverzekeringen.

Iedereen die een motorvoertuig (auto, motorfiets, bestelauto, etc.) koopt is wettelijk verplicht dat voertuig te verzekeren. Preciezer: u bent verplicht een motorvoertuig waarvan het kenteken op uw naam staat, te verzekeren. In de regel moeten kentekenhouder en verzekerde dezelfde persoon zijn.

De basisdekking is te verdelen in drie varianten:
1. de 'WA-verzekering'. Deze dekt de schade waarvoor u aansprakelijk gesteld wordt ('schade aan derden'). Dit is de goedkoopste variant en dit is tevens de variant die wettelijk verplicht is.
2. de 'WA-Beperkt Casco Verzekering'. Deze kent, naast de WA-dekking, ook dekking voor bijvoorbeeld diefstal, brandschade en autoruitschade.
3. De 'WA-Volledig Casco Verzekering', ook wel All Riskverzekering genoemd. Eigenlijk is dan alle schade aan uw auto verzekerd, óók als u de schade zelf gemaakt hebt. Vanzelfsprekend is dit de duurste variant.Vanaf het moment dat een motorrijtuigenverzekering op uw naam staat, bouwt u schadevrije jaren op (tenminste, als u geen schade veroorzaakt). De verzekeringsmaatschappijen verlenen meer korting naarmate u meer schadevrije jaren heeft en dus wordt de verzekering steeds goedkoper, tot het moment waarop u de maximum korting bereikt heeft. Als een verzekering beëindigd wordt, geeft de verzekeringsmaatschappij een bonus/malusverklaring af (ook wel royementsverklaring genoemd), waaruit het aantal opgebouwde schadevrije jaren blijkt. Die verklaring is één jaar geldig.

Om bij een nieuwe verzekering de opgebouwde schadevrije jaren 'mee te nemen', dient u altijd een originele bonus/malusverklaring te overleggen, die dus niet ouder dan één jaar mag zijn. Kunt u geen originele verklaring overhandigen (bijvoorbeeld omdat u die kwijt bent), dan worden de schadevrije jaren NIET overgenomen. Een kopie wordt NIET geaccepteerd. Het kan voorkomen dat u nog geen verklaring van uw (oude) verzekeraar ontvangen heeft, terwijl de nieuwe verzekering wel al in moet gaan. In dat geval mag, in overleg, de verklaring op een wat later tijdstip ingezonden worden.De verzekeringspremie (de prijs van de verzekering) wordt dus in belangrijke mate bepaald door het bonus/maluspercentage. Daarnaast zijn o.m. van invloed:
- het gewicht van de auto (is doorgaans van invloed op de WA-premie. Hoe zwaarder de auto, hoe duurder de verzekering)
- de dagwaarde van de auto (is doorgaans van invloed op de premie voor Beperkt Casco)
- de oorspronkelijke cataloguswaarde (is doorgaans van invloed op de Volledig Cascopremie)
- de leeftijd van de bestuurder (jonge bestuurders betalen een hogere premie)
- het vermogen van het voertuig (aantal Kw of PK)
- de woonplaats van de bestuurder (bijvoorbeeld: in steden vinden meer ongelukken en diefstallen plaats dan in dorpen)
- het te rijden aantal kilometers per jaarJonge bestuurders vormen in het algemeen een groter risico, omdat ze door gebrek aan ervaring gemiddeld méér ongelukken veroorzaken. Ze betalen daarom doorgaans méér premie (hun korting is lager), en zware en/of snelle voertuigen zijn voor hun vaak niet te verzekeren. Daarom doen jonge bestuurders er in het algemeen goed aan om te starten met een lichte, niet te snelle auto, om eerst wat schadevrije jaren op te bouwen.
Soms zullen de reguliere verzekeringsmaatschappijen een gevraagde verzekering weigeren. Mensen die bijvoorbeeld een rijontzegging hebben gehad, of recent (veel) schade hebben veroorzaakt, komen niet voor normale acceptatie in aanmerking. In dat geval is een verzekering van Rialto Verzekeringen de overgebleven mogelijkheid, maar u moet er rekening mee houden dat dit erg kostbaar is.Aanvullingen op uw autoverzekering zijn:

- SVI, of Schade Verzekering voor Inzittenden. Deze verzekering keert een bedrag uit als de inzitten-den van het verzekerde voertuig (letsel)schade lijden als gevolg van een verkeersongeval.
Een voorbeeld: als gevolg van een (verkeers)ongeval zit u een jaar thuis. U bent niet blijvend invalide, dus de hieronder genoemde ongevalleninzittendenverzekering keert niet uit. U lijdt echter wél schade, omdat u een jaar lang niet kunt werken. Uw SVI (SchadeVerzekering voor Inzittenden) keert wél uit. De SVI kost, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, doorgaans tussen de €40,00 en €60,00 per jaar.

- Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering (vaak verkeersrechtsbijstandverzekering genoemd). Deze biedt u juridische bijstand bij (verkeersgerelateerde) juridische geschillen. Zeker als u in het buiten-land betrokken raakt bij juridische geschillen, biedt deze verzekering uitkomst; niet alleen vanwege andere wetgeving, maar zeker ook vanwege de taalproblemen. Ter indicatie: deze verzekering kost doorgaans €35,00 à €50,00 per jaar.

- de Ongevalleninzittendenverzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit, wanneer een inzittende van de verzekerde auto overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een verkeersongeval. Deze verzekering kost doorgaans €15,00 à €35,00 per jaar.

Autoverzekeringen worden meestal in de vorm van een eenjarig contract gesloten. Na afloop van een verzekeringsjaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Indien u de verzekering wenst te beëin-digen, dient u dat meestal drie of twee maanden vóór het einde van het verzekeringsjaar (schriftelijk) kenbaar te maken. De verzekering is doorgaans NIET tussentijds te beëindigen, tenzij u de auto verkoopt natuurlijk.

* Deze lijst is zeker niet compleet. We trachten hier u een algemene indruk te geven van de gang van zaken omtrent motorrijtuigverzekeringen. Talloze afwijkingen en uitzonderingen zijn denkbaar en derhalve kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

Laatste nieuws

Mijn polismap

  • - Polissen inzien
  • - Polissen wijzigen
  • - Schade melden
  • - Activeren

inloggen polismap