Woonhuis verzekeren

Een woonhuis verzekering geeft dekking voor schade aan de opstal.

Woonhuis: alles van een woonhuis wat aard- en nagelvast zit. Anders gezegd: alles in en aan een huis wat niet verhuisbaar is, het pand.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kunt u kiezen uit verschillende dekkingen.

 

 •  uitgebreide gevarenverzekering (UGV), met dekking  voor onder andere schade door:
  • brand,
  • ontploffing,
  • blikseminslag,
  • storm,
  • waterschade.
  • diefstal en vandalisme.
 • extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV+), dekking als UGV uitgebreid met onder andere schade door:
  • schroeien, zengen en smelten,
  • waterschade door neerslag water via de begane grond. 
 • allrisk verzekering:
  • dekking voor schades door alle van buiten komende onheilen.

Glas is standaard meeverzekerd voor de bij de UGV+ dekking genoemde gevaren.

U kunt de glasdekking uitbreiden tot Allrisk dekking door dit apart mee te verzekeren op de woonhuispolis. 

U kunt hiervoor ook een aparte glasverzekering sluiten. 

Aanvullende verzekeringen bij een woonhuis

Glasverzekering

Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 

Voor het afsluiten van een polis, van het te verzekeren pand kunt u gratis de waarde laten bepalen.

 

Laatste nieuws

Mijn polismap

 • - Polissen inzien
 • - Polissen wijzigen
 • - Schade melden
 • - Activeren

inloggen polismap