Aansprakelijkheid verzekeren

 

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzekert u uzelf tegen de financiële gevolgen van schades, die veroorzaakt zijn door uzelf, uw meeverzekerde huisgenoten of uw eigendommen.

Alleen schades aan anderen waarvoor u of uw huisgenoten aansprakelijk zijn, zijn gedekt.

Een aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor

  • schades aan personen (letsel)
    • ook personenschade die door een van de huisgenoten aan een andere huisgenoot is toegebracht,
  • schades aan zaken van derden,
  • kosten van procedures ter verdediging van aansprakelijkstellingen van derden, die met goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij gevoerd worden.

Schades die veroorzaakt zijn met motorvoertuigen vallen niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Motorvoertuigen dienen zelfstandig verzekerd te worden (voorbeelden: autoverzekering, bromfietsverzekering e.d.).  

Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 

Laatste nieuws

Mijn polismap

  • - Polissen inzien
  • - Polissen wijzigen
  • - Schade melden
  • - Activeren

inloggen polismap