Getoonde maand premie dient u te verhogen met € 2,50

Deze site geeft geen advies, wel de belangrijkste informatie.

U kunt zelf een kapitaal-uitvaartverzekering afsluiten.

Uitvaart verzekeren

Met een uitvaartverzekering verzekert u uzelf ervan om uw nabestaanden niet met onoverkomelijke begrafeniskosten te confronteren bij uw overlijden.

Een begrafenis of crematie kost gemiddeld zo’n € 7.500,--. 

Afhankelijk van de eenvoud of juist meer persoonlijke invulling kunnen de kosten echter aanzienlijk daarvan afwijken.

Voor alle niet standaard diensten moet namelijk extra betaald worden. 

U kunt hierbij denken aan alternatieve kisten, bijzondere rouwkaarten, unieke grafmonumenten en dergelijke.

Er zijn drie vormen uitvaartverzekering.

  • Kapitaal-uitvaartverzekering: keert het verzekerde geldbedrag uit bij overlijden.
  • Natura-uitvaartverzekering: regelt en verzorgt de begrafenis of crematie bij overlijden.
  • Combinatie van Kapitaal- en Natura-verzekering.

Er zijn twee manieren van premiebetaling.

  • Koopsom: een eenmalige betaling aan het begin van de verzekering.
  • Periodieke betaling: maandelijkse/jaarlijkse premiebetaling aan de verzekering.

Er zijn verzekeringsmaatschappijen waarbij u op de uitvaartpolis een verzorgingsclausule kunt laten opnemen. (Kan niet bij een koopsompolis.). Met een procentuele meerbetaling aan premie sluit u daarmee af, dat na het overlijden van een volwassen verzekerde, geen premie meer behoeft te worden betaald. De andere op de polis genoemde gezinsleden blijven dan wel levenslang verzekerd. 

Soms wordt bij arbeidsongeschiktheid van de kostwinner premievrijstelling verleend.

Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 


Getoonde maand premie dient u te verhogen met € 2,50

Deze site geeft geen advies, wel de belangrijkste informatie.

U kunt zelf een kapitaal-uitvaartverzekering afsluiten.

Laatste nieuws

Mijn polismap

  • - Polissen inzien
  • - Polissen wijzigen
  • - Schade melden
  • - Activeren

inloggen polismap