Vrachtauto verzekeren

 

Als eigenaar van een auto bent u door wetgeving verplicht een verzekering af te sluiten.

Die verzekeringsverplichting geldt voor schades die u met de auto toe kan brengen aan anderen (wettelijke aansprakelijkheid = WA).

 

De verplichte WA-verzekering kunt u vrijwillig uitbreiden.

U kunt schades aan uw eigen auto meeverzekeren met een zogenaamde cascodekking. 

 

Hieronder staan de verschillende dekkingsvormen voor autoverzekeringen op een rij.     

 

 •  WA (wettelijke aansprakelijkheid):  
  •  met of door de auto aan anderen toegebrachte schade wordt vergoed,
  •  schade aan de eigen auto wordt niet vergoed;
 •  WA + beperkt casco (WA-plus of WA-extra):
  • met of door de auto aan anderen toegebrachte schade wordt vergoed,
  • schade aan de eigen auto wordt o.a. vergoed bij
   • brand,
   • diefstal,
   • storm,
   • aanrijding met loslopend dier,
   • ruitbreuk,
  • schade aan de eigen auto die door uzelf is veroorzaakt wordt niet vergoed;
 • WA + volledig casco (All Risk): 
  • met of door de auto aan anderen toegebrachte schade wordt vergoed,
  • schade aan de eigen auto wordt wel vergoed, ook die door uzelf is veroorzaakt.

 

Aanvullende verzekeringen bij de vrachtauto

 

Bij een vrachtautoverzekering kunt u aanvullende dekkingen afsluiten.

 

 • Ongevallen inzittendenverzekering: keert een vast bedrag uit aan de bestuurder en/of passagiers na een ongeval bij
  • blijvende invaliditeit,
  • overlijden;
 • Schadeverzekering voor inzittenden:  vergoedt de werkelijke schade van de bestuurder en/of passagiers na een ongeval;
 • Rechtsbijstandverzekering;
 • Inboedelverzekering motorrijtuigen;
 • Vervangend vervoer;
 • Aansprakelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen;
 • Eigen Vervoerverzekering;
 • Goederenvervoerverzekering.

 

 Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 

Laatste nieuws

Mijn polismap

 • - Polissen inzien
 • - Polissen wijzigen
 • - Schade melden
 • - Activeren

inloggen polismap