Zakenreis verzekeren

 

Met een zakenreisverzekering bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van schades, die u kunt lijden met uw zakelijke reis.

 

Binnen de basisdekking is meestal verzekerd

 •  personenhulpverlening, geeft begeleiding bij ziekte, ongeval of overlijden;
 •  noodzakelijke telecommunicatiekosten;
 •  buitengewone kosten, onvoorziene kosten zoals een plotseling noodgedwongen terugkeer naar Nederland;
 •  schade logiesverblijven, dekt schade aan de inventaris en het woonverblijf;
 • rechtsbijstand, waarin de kosten voor verhaal-, straf- en contractrechtsbijstand en het voorschieten van eventuele waarborgsommen;
 • huur vervoermiddel, bij uitval van uw vervoermiddel worden de huurkosten van een gelijkwaardig vervoermiddel vergoed.

 

Aanvullende dekkingen kunnen zijn

 • bagage, de voor de reis benodigde voorwerpen, kostbaarheden en reisdocumenten;
 • geneeskundige kosten, in het buitenland gemaakte medische kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed;
 • ongevallen, bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval wordt een vast bedrag uitbetaald;
 • hulp vervoermiddel, hulp wanneer het vervoermiddel of de bestuurder uitvalt;
 • personal service, het registreren van waardevolle documenten, sleutel- en bagagetraceersysteem en verhuis- en herinnerservice;
 • geld en cheques;
 • (garantie)annulering, bij noodgedwongen afzeggen of afbreken van de reis worden de niet gebruikte reisdagen vergoed (ook vergoeding bij vertrek- en aankomstvertraging).

 

U kunt kiezen voor Europa dekking of werelddekking. 

 

Vakantiereizen kunnen meeverzekerd worden op een zakenreisverzekeringspolis.

 

Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 

Laatste nieuws

Mijn polismap

 • - Polissen inzien
 • - Polissen wijzigen
 • - Schade melden
 • - Activeren

inloggen polismap