Gezinsongevallen verzekeren

 

Een ongevallenverzekering biedt een financieel vangnet voor de blijvende gevolgen van een ongeval. 

 

Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dit houdt in dat de verzekering bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval een bepaald vast bedrag uitbetaald. 

 

De door ongevallenverzekeraars vastgestelde definitie van ongeval is:

Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat.

Hieronder valt ook:

 •  inwendig letsel doordat onverwacht iets in de luchtwegen of slokdarm terecht komt,
 •  vergiftiging,
 • besmetting van ziektekiemen na een val in vervuild water,
 • verdrinking,
 • verstikking,
 • bevriezing,
 • wondinfecties,
 • complicaties van ongevalsletsel door geneeskundige behandeling en eerstehulpverlening.

 

Een ongevallenverzekering kent verschillende dekkingsrubrieken.

 • Rubriek A: voorziet in een eenmalige uitkering bij overlijden,
 • Rubriek B: voorziet in een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

 

Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 

Laatste nieuws

Mijn polismap

 • - Polissen inzien
 • - Polissen wijzigen
 • - Schade melden
 • - Activeren

inloggen polismap