Pechhulp verzekeren

 

Auto- of motorpech krijgen kan altijd. Meestal gebeurt dat onverwacht.

 

Aanvullend aan uw voertuigverzekering kunt u een verzekering afsluiten voor het verkrijgen van hulp bij pech.

Met zo’n verzekering kunt u 24 uur van de dag, op alle dagen van de week een beroep doen op pechhulp.

 

Met een pechhulpverzekering kunt u kiezen uit verschillende dekkingen.

 

Voorbeelden van dekkingen zijn:

  •  pechhulp binnen Nederland, exclusief hulp in de woonplaats;
  •  pechhulp binnen Nederland, inclusief hulp in de woonplaats;
  •  pechhulp binnen Europa, exclusief hulp in de woonplaats;
  •  pechhulp binnen Europa, inclusief hulp in de woonplaats.

 

Opmerkingen

Een pechhulpverzekering heeft als doel u en uw reisgenoten te assisteren bij voertuigpech. 

Hulp wordt verleend met het weer rijdbaar maken van uw door pech gestrande voertuig. 

 

Als dat niet mogelijk is, wordt ervoor gezorgd dat u en uw reisgenoten thuis kunnen komen of ter plaatse kunnen overnachten. Ook wordt dan gezorgd voor het vervoer van uw voertuig naar een door u opgegeven adres binnen Nederland.

Voor de duur van een reparatie aan uw door pech defecte voertuig kan een vervangende auto ter beschikking worden gesteld.

 

Een pechhulpverzekering is geen reisverzekering!

Indien u met uw voertuig om een andere reden dan pech strandt, geeft de pechhulpverzekering geen hulp.

Indien uw voertuig tijdens een vakantiereis defect gaat en dat defect niet direct te repareren is, krijgt u slechts vervangend vervoer voor de benodigde reparatietijd.

 

Voor een zorgeloze vakantie is het daarom aan te bevelen om naast een pechhulpverzekering een reisverzekering met autohulpdekking af te sluiten.

 

Daarbij is het aan te bevelen om met buitenlandreizen met uw voertuig een rechtsbijstanddekking te hebben. 

Rechtsbijstanddekking kunt u als losse polis sluiten of op een reisverzekering meeverzekeren. 

 

 Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 

Laatste nieuws

Mijn polismap

  • - Polissen inzien
  • - Polissen wijzigen
  • - Schade melden
  • - Activeren

inloggen polismap