Rechtsbijstand verzekeren

 

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische hulp bij conflicten.

Er zijn verschillende rechtsbijstanddekkingen. 

 • Verkeer: rechtshulp bij juridische geschillen in het verkeer. 

Binnen de dekkingsmodule verkeer kunt u kiezen voor:

 •  
  • rechtsbijstand voor automobilisten, 

u ontvangt juridische hulp voor geschillen over/door het op de rechtsbijstandpolis opgegeven motorvoertuig,

voorbeeld:  als u in het verkeer schade ondervindt, die door een derde is veroorzaakt, moet er actie richting de tegenpartij/-verzekeraar ondernomen worden, om uw schade vergoed te krijgen. 

 Is uw auto niet volledig casco (allrisk) verzekerd, dan geeft uw autopolis voor die verhaalsactie geen verzekeringsdekking en bent u dus aangewezen op rechtsbijstandhulp, 

 •  
  • rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers, 

u en uw gezinsleden ontvangen juridische hulp voor geschillen over verkeerszaken. 

Juridische verkeersgeschillen met en zonder (motor)voertuigen vallen alle binnen de dekking.

 • Inkomen: rechtshulp bij arbeidsgeschillen.
 • Consument en wonen: rechtshulp bij geschillen over aangekochte en gehuurde zaken en diensten.
 • Medisch: rechtshulp bij geschillen over medische fouten.  

Let op: lees de polisvoorwaarden van de door u af te sluiten polis.

 

Laatste nieuws

Mijn polismap

 • - Polissen inzien
 • - Polissen wijzigen
 • - Schade melden
 • - Activeren

inloggen polismap